Hildesborg

Medlemslogin
Användarnamn:
Lösenord:
 Autologin nästa gång 
Hildesborg
Historia

På en tämligen hög kulle helt nära Öresund lät den tappre vikingen Hilde uppföra en fast borg. Mot slutet av 1700-talet enades gården under namnet Hildesborg. Det nya boningshuset kallades slottet, oaktat det var en halmtäckt korsvikesbyggnad i en våning med högre resning på mitten. Under denna tid ägdes gården av familjen Stjärnblad.

Gården köptes 1819 av Grosshandlare Wong, vars son på 1840-talet utökade och byggde på huvudbyggnaden och nya ekonomibyggnader uppfördes. 1871 tog Greven och Landshövdingen Gotthard Wachtmeister över och från 1905 till 1908 hette ägaren Konsul N. Persson.

1908 köptes Hildesborg av Greve och Grevinnan Walther och Wilhelmina von Hallwyl, föräldrar till nuvarande ägarens mormor.

Ägare

Åge Lundström, gift med Amelie, tre barn, Åge, Elisabeth och Irma.

Verksamhet

Jordbruk med odling av konservärtor, spannmål, raps och sockerbetor. Uthyrning av fritidsbostäder.

Egendomen omfattar också naturreservatet Hilleshögs dalar ( Glumslövs backar) med beten, skogsdungar, bronsåldersgravar, Karl XII:s skansar och inte minst en vidunderlig utsikt över Öresund, Ven och Danmark.
Naturreservatet nås från parkering vid väg 1350 söder om Glumslöv.